Специјална Опрема - Скоје
Специјална Опрема Скопје
Mk En Ru
За Нас
Специјална опрема Скопје Д.О.О Скопје е приватна компанија основана во 1992 год. Основната дејност е трговија со вооружување и воена техника, ремонт и модернизација на одделни склопови, средства и цели системи. Организација и поставување на служба за одржување кај клиентите, обука на кадри за ракување и одржување на вооружување и воена опрема. Транспорт и логистика на вооружување. Снабдување со резервни делови и документација, изработка, монтажа и обука за тренанжери за тенкови, транспортери, хеликоптери, ракетни системи и др.
Дејноста ја обавува како во сопствените капацитети со свои кадри, така и користејќи ги ресурсите на нашите соработници и партернски компании.
Специјална опрема Скопје е регистрирана и има лиценци за својата основна дејност.
© Специјална Опрема Скопје