Специјална Опрема - Скоје
Специјална Опрема Скопје
Mk En Ru
Трговија на големо со берзанска стока, специјални машини, алати и резервни делови
Посебен дел од нашата компанија се занимава со:

- Трговија на големо со разна берзанска стока(нафта, вештачки ѓубрива, пченица, растителни масла итн.) користејќи ги своите преставништва во Белград(Србија), Киев(Украина) и Торонто(Канада)

- Трговија со нови и половни специјализирани машини, алати и резервни делови и опрема од најразлични видови(рударска опрема, графички машини ,технолошки линии за разни производи итн.)

- Производи од хемиска индустрија
© Специјална Опрема Скопје